รับจํานองโฉนดที่ดิน ทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากเดิม เราให้บริการหาสินเชื่อโฉนดที่ดิน

รับจํานองโฉนดที่ดิน แหล่งเงินทุนหมุนวนธุรกิจ ปิดหนี้สินบัตรเครดิต ปิดหนี้อื่นๆรวมติดหนี้ติดสินก้อนเดียว ผ่อนทางเดียวอนุมัติไว ไม่เช็คเครดิตบูโร ไม่ต้องมีคนค้ำ อายุเยอะ ติดแบงค์อยู่ ทดลองขอคำแนะนำพวกเราก่อน เอกสารครบสมบูรณ์ รู้ผลข้างใน 3 ชม จบภายใน 1-2 วันทำการ

พื้นที่บริการ กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี อยุธยา  รับจํานอง  จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง หัวหิน นอกพื้นที่ ไตร่ตรองเป็นเคสๆ
5. จ่ายดอกเป็นทุกเดือน รายปี ลูกค้าสามารถเลือกได้เอง โดยชำระผ่านบัญชีนาคารเพียงแค่นั้น
6. เลือกการผ่อนจ่ายได้ ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย

7. อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 1% ต่อเดือน หรือ 12% ต่อปี
8. ทำสัญญา  รับจํานอง รับจํานอง ที่ดิน ตาบอด ถูกต้องที่ที่ทำการที่ดินเพียงแค่นั้น รับเงินในทันที หลังลงลายลักษณ์อักษรโดยทันทีการผ่อนชำระ สามารถเลือกผ่อนหนี้ได้ 2 แบบการผ่อน  รับจํานอง รับจํานอง ที่ดิน ตาบอด จ่ายเฉพาะดอก สามารถชำระโดยจ่ายดอกมาก่อน

รับจํานองโฉนดที่ดิน

ก็ทำเงินต้นมาจ่ายบางส่วนเพื่อลดดอก โดยดอกจะคำนวณตามเงินต้นที่เหลือ

จะสามารถลดเงินต้นและก็ดอกเบี้ยได้ หมายเหตุ : ไม่มีการระบุระยะเวลาการไถ่ถอน จะกี่ปีก็ได้ จนกระทั่งลูกค้าจะมาไถ่คืนเงินต้นกลับไปจ่ายทั้งยังเงินต้นรวมทั้งดอกเบี้ยพร้อม สามารถระบุระยะเวลาได้ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และไม่เกิน 5 ปี 60 งวด ขึ้นอยู่กับภาวะและก็อายุหลักทรัพย์หมายเหตุกรณีขายฝาก ต่อสัญญาสูงสุด 10 ปีกรณีจำนอง

คำสัญญาจำนอง มิได้กำหนดช่วงเวลา ไม่การต่อสัญญาจำนำ การใคร่ครวญขึ้นกับ หลักทรัพย์ ทำเลที่ตั้ง ที่ตั้ง เป็นหลักสัญญาจำนอง เป็นยังไงจำนำหมายถึงสัญญากู้ยืมเงินประเภทหนึ่ง ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ ดังเช่น โฉนดที่ดิน บ้าน โรงเรือน โดยคำสัญญาจำนองนี้ จำเป็นที่จะต้องไปทำต่อหน้าเจ้าหน้าที่กรมที่ดินเพียงแค่นั้นการทำความตกลง จำนอง
1. สัญญาจำนอง ต้องไม่มีการโอนทรัพย์สิน จะเป็นแค่การนำโฉนดที่ดินนั้น ไปลงทะเบียนเพื่อยี่ห้อไว้เป็นหลักประกัน เฉพาะหน้าข้าราชการ ณ ที่ทำการที่ดินเพียงแค่นั้น

2. ในข้อตกลง จำนำ ควรต้องระบุไว้แน่ชัดว่า ผู้จำนองทำกู้ยืมเงินเป็นวงเงินปริมาณมากแค่ไหน และก็ทรัพย์ที่นำมา จำนอง เป็นยังไง อัตราดอกเบี้ย รวมทั้งการชำระคืนเป็นยังไง ไม่งั้น ข้อตกลงจะไม่สมบูรณ์
3. ในกรณีที่ ผู้จำนอง (ผู้ขอกู้เงิน) เกิดผิดสัญญา

ไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ ผู้รับจำนำ ก็ไม่อาจจะยึดทรัพย์ตามกฎหมายได้โดยทันที เพราะเหตุว่าสินทรัพย์นั้น ยังเป็นเจ้าของของลูกหนี้อยู่ ต้องมีแนวทางการฟ้องร้องตามกฎหมาย ให้ศาลบังคับให้ลูกหนี้ นำที่ดินไปขายทอดตลาดที่กรมบังคับคดี เพื่อนำเงินไป รับจํานองโฉนดที่ดิน รับจํานอง รับจํานอง ที่ดิน ตาบอด จ่ายและชำระหนี้ ซึ่งจะเป็นในชนิดเดียวกันกับที่ สถาบันการเงินฟ้องลูกหนี้

อายุความสัญญาจำนำสัญญาจำนอง อันที่จริงแล้วไม่มีอายุความ

แม้กระนั้นจะมีการระบุระยะเวลาใช้หนี้ใช้สิน และถ้าหากมีการไม่ถูกชำระแค่นั้น แบบอย่าง อย่างเช่น ในสัญญาจะมีการระบุเอาไว้ว่า นาย ก ได้รับจำนำที่ดินไว้กับ นาย ข กำหนดเวลารับจ่ายเป็น1 ปี แม้ไม่ชำระตามที่กำหนดจะคิดดอกเบี้ยพอๆกับการกู้เงิน (15% ต่อปี) ซึ่งเจ้าหนี้ สามารถทำเก็บดอกภายหลังจากเวลาผิดนัดจ่ายได้นาน 5 ปีแต่แม้เจ้าหนี้

มิได้รับการใช้หนี้ เจ้าหนี้จะสามารถกระทำฟ้องให้ ใช้หนี้ที่ค้างตามกฎหมายย รวมกับดอกเบี้ยที่ค้างเดิม และก็ดอกดอกตามช่วงเวลาที่ผิดนัด หรือถ้าเกิดลูกหนี้ไม่อาจจะใช้หนี้สินได้จริงๆจะมีการ บังคับจำนำ เพื่อนำที่ดินไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินมาชดเชยการจำนำ เป็นอย่างไรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์รูปแบบของคำสัญญาจำนำ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและก็พานิชย์ มาตรา 702วรรคแรก ข้อกำหนดว่า

“อันว่าจำนองนั้น คือ คำสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้จำนองเอาทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง

เรียกว่าผู้รับจำนำเป็นการรับรองการจ่ายชำระหนี้โดยไม่ส่งมอบสินทรัพย์ นั้นให้แก่ผู้รับจำนำ”วรรคสอง ข้อบังคับว่า
” ผู้รับจำนำชอบที่จะได้รับใช้หนี้ใช้สินจากทรัพย์สินที่จำนำก่อนเจ้าหนี้สามัญ มิพักจำต้องพินิจพิเคราะห์ว่ากรรมสิทธิ์ในเงินจะได้โอนไปยังบุคคลภายนอกแล้ว หรือหาไม่”ทรัพย์สินที่ใช้จำนำ มีอะไรบ้าง

1) อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท อาทิเช่น โฉนดที่ดิน,บ้าน,โรงเรือน,สิ่งปลูกสร้าง,คอนโด,ห้องชุด ฯลฯ
2) สังหาริมทรัพย์ บางชนิด ตัวอย่างเช่น เรือ มีระวางตั้งแต่ห้าตันขึ้นไป, แพ , สัตว์พาหนะ รวมทั้งสังหาริมทรัพย์อื่นๆซึ่งข้อบังคับหากบัญญัติไว้ให้จดทะเบียนเฉพาะการ

3) สังหาริมทรัพย์ โดยปกติรับจํานองโฉนดที่ดิน รับจํานอง รับจํานอง ที่ดิน ตาบอด จำนองไม่ได้ เป็นต้นว่า รถยนต์,ทอง,นาฬิกา ฯลฯการจำนอง เหมาะกับใครบ้างการจำนอง จะเหมาะสำหรับ ผู้ที่อยากกู้ยืมเงิน ที่ปรารถนาอนุมัติเร็ว และไม่อยากที่จะขายบ้าน หรืออสังหาริมทรัพย์นั้นๆการจำนอง โดยปกติแล้ว หากเป็นการจำนอง ผ่านธนาคาร หรือ สถาบันการเงิน จะได้วงเงินขึ้นกับเครดิต ของผู้กู้ แม้กระนั้นไม่เกิน 100% ของราคาประเมินแค่นั้น

แต่แม้เป็นการจำนองกับผู้ลงทุนทั่วๆไป บุคคลปกติ จะได้ราวๆ 20-40% ของราคาประเมินเท่านั้น ซึ่งถ้าหากท่านต้องการวงเงินมากกว่านี้้ บางครั้งก็อาจจะควรเป็นคำสัญญาอีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกว่า สัญญาขายฝากการจำนองที่ดินกับแบงค์หมายถึงการใช้ที่ดินเป็นประกันสำหรับการกู้ยืมเงินกับแบงค์ เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับเพื่อการใช้หนี้

ซึ่งในการจำนำที่ดินนั้น คนที่นำที่ดินไปจำนำ ยังคงมีสิทธิในการจับจองทรัพย์สินนี้หรือโฉนดที่ดินที่นำมาจำนำไว้กับธนาคารอยู่

ในเวลาเดียวกัน ถ้าหากมีการกระทำผิดสัญญาของการจำนำที่ดินกับธนาคารที่ได้ระบุเอาไว้ในคำสัญญา เช่น ไม่ใช้หนี้ตามกำหนดที่ตกลงกันไว้ ผู้รับจำนองหรือแบงค์ที่รับจำนองก็มีสิทธิที่จะนำโฉนดที่ดิน ที่ผู้จำนองได้จำนำเอาไว้ ไปขายต่อสู่ตลาดได้อย่างไม่ผิดกติกาอะไร ซึ่งสำหรับการจำนองที่ดินนั้น ผู้ที่จำนำก็ควรจะมีค่าธรรมเนียมในการจำนองที่ดินกับแบงค์ด้วยด้วยเหมือนกัน ซึ่งในเนื้อหานี้เราจะพาไปดูกันว่าการจำนำที่ดิน มีเนื้อหาและข้อบัญญัติเช่นไรกันบ้าง

ค่าครองชีพ รับจํานองโฉนดที่ดิน รับจํานอง รับจํานอง ที่ดิน ตาบอด สำหรับเพื่อการจำนำที่ดินรายจ่ายสำหรับในการจำนองที่ดินกับธนาคารจะมีอยู่ร่วมกัน 4 รายการ ดังนี้
1. ผู้จำนองต้องจ่ายค่าธรรมเนียมจดทะเบียน 1 % ของวงเงินที่ใช้สำหรับเพื่อการจำนอง แม้กระนั้นไม่เกิน 200,000 บาท
2. ค่าธรรมเนียมจดคำขอที่ดิน โดยปกแล้วค่าธรรมเนียมสำหรับเพื่อการเขียนคำขอจำนำที่ดินกับธนาคาร จะอยู่ที่แปลงละ 5 บาท

3. ค่าภาษีอากรไปรษณียากร ซึ่งจะคิดตามวงเงินจำนำ อย่างเช่น แม้มีวงเงินจำนองที่ดิน 2,000 บาท ก็จะคิดค่าภาษีอากรไปรษณียากร 1 บาท
4. ค่าธรรมเนียมโฉนดละ 75 บาท กรณีที่มีการไถ่คืนที่ดินลักษณะของการจำนำที่ดินการจำนำที่ดินกับธนาคารจะมีอยู่ด้วยกัน 2 แบบเป็น การจำนองที่ดินเพื่อจ่ายและชำระหนี้เพื่อเป็นการรับรองการจ่ายชำระหนี้ของตน แล้วก็การจำนำที่ดินเพื่อรับรองให้คนอื่นเพื่อเป็นการประกันการชำระหนี้ของบุคคลอื่น

ซึ่งจะมีรายละเอียดของการจำนำที่ดินดังต่อไปนี้การจำนองที่ดินเพื่อ

รับจํานอง รับจํานอง ที่ดิน ตาบอด รับจํานองโฉนดที่ดิน ใช้หนี้ใช้สินเพื่อเป็นการรับรองการจ่ายและชำระหนี้ของตนการจำนองที่ดินเพื่อใช้หนี้ เพื่อเป็นการประกันการจ่ายชำระหนี้ของตน ซึ่งสำหรับการจำนำเพื่อใช้หนี้ใช้สินของตนเองนี้จะมี ผู้จำนอง เป็นเจ้าของที่หรือตัวผู้ที่จำนองเอง รวมทั้ง ผู้รับจำนอง

เป็นคนที่รับจำนองที่ดินหรือแบงค์ที่เป็นผู้รับจำนำที่ดิน เป็นต้นว่า การที่เรานำโฉนดที่ดินของตัวเอง ไปจำนำต่อข้าราชการธนาคาร เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับเพื่อการชำระหนี้ของตนการจำนำที่ดินเพื่อค้ำประกันให้คนอื่นๆเพื่อเป็นการรับรองการจ่ายและชำระหนี้ของบุคคลอื่นการจำนองที่ดินเพื่อรับรองที่ดินให้คนอื่น ซึ่งในการจำนองคราวนี้จะประกอบไปด้วย ผู้จำนอง, เจ้าของที่ และก็ผู้รับจำนองหรือธนาคารที่รับจำนำ เปรียบได้กับการที่เราเป็นคนกลาง

สำหรับในการนำที่ดินของตนเอง ไปยื่นรับประกันสำหรับการชำระหนี้ให้กับบุคคลอื่น เพื่อเป็นประกันสำหรับเพื่อการใช้หนี้ใช้สินระหว่างคนที่มาขอให้ค้ำประกันกับแบงค์ผู้รับจำนำ คุณลักษณะผู้จำนองที่ดินกับธนาคารการจำนำที่ดินกับธนาคาร ถือว่าเป็นการจำนองที่ดินที่มีคุณภาพแล้วก็น่าไว้วางใจได้มากที่สุด ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีการกำหนดเงื่อนไขในการจำนำที่ดินที่ต่างกันออกไป โดยมีคุณลักษณะของผู้จำนองที่ดินกับแบงค์ที่เหมือนกันดังต่อไปนี้

1. คนที่จำนองที่ดินกับธนาคาร ควรมีสัญชาติไทยแค่นั้น
2. ผู้ที่จำนำที่ดินกับแบงค์ ควรมีอายุขั้นต่ำ 20 ปีบริบูรณ์
3. ผู้ที่จำนอง ต้องมีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป แล้วก็มีอายุการทำงานตอนนี้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

4. ผู้ที่จำนำที่ดินกับแบงค์ สำหรับกรณีที่เป็นผู้ประกอบการส่วนตัว ควรมีการประกอบธุรกิจเป็นของตนเองมาแล้วไม่  รับจํานอง รับจํานอง ที่ดิน ตาบอด น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป และมีรายได้ทางด้านการเงินที่เข้าอย่างมั่นคงแน่นอน สามารถวิเคราะห์ได้อย่างแจ่มแจ้งกรรมวิธีการจำนำที่ดินจัดเตรียมเอกสาร / แบบฟอร์มขอสินเชื่อจากแบงค์สำหรับกรรมวิธีจำนำที่ดินกับธนาคาร

สามารถเริ่มต้นทำได้ด้วยการเตรียมเอกสารที่ใช้กับแบงค์ หรือแบบฟอร์มสำหรับในการขอสินเชื่อจากแบงค์

ตามที่แบงค์กำหนด ซึ่งโดยปกติแล้ว เอกสารที่ใช้ในการจำนำที่ดินกับธนาคาร จะมีอยู่ด้วยกัน 6 อย่างเป็น
1. แบบฟอร์มการขอสินเชื่อแบบฟอร์มการขอสินเชื่อบ้าน ของแบงค์ ซึ่งแต่ละธนาคารก็จะมีแบบฟอร์มการขอสิ้นเชื่อที่ต่างกันออกไป สามารถขอได้โดยตรงจากธนาคารแต่ละธนาคารหรือจะดาวน์โหลดแบบฟอร์มทางออนไลน์ก็ได้เช่นเดียวกัน

2. เอกสารสำเนาบัตรประชาชนเอกสารที่ใช้เพื่อสำหรับในการจำนองที่ดิน ต่อจากแบบฟอร์มการขอสินเชื่อก็คือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่จำเป็นที่จะต้องใช้สำหรับในการจำนองที่ดินกับแบงค์ ถือเป็นหลักฐานการรับรองตัวตนที่สำคัญสำหรับในการจำนำที่ดิน รวมถึงการทำข้อตกลงอื่นๆที่เกี่ยวพันกับแนวทางการทำธุรกรรมต่างๆ

3. เอกสารสำเนาทะเบียนบ้านอีกหนึ่งเอกสารยอดนิยม รับจํานองโฉนดที่ดิน รับจํานอง รับจํานอง ที่ดิน ตาบอด ในการทำธุรกรรมซึ่งก็คือสำเนาทะเบียนบ้าน ซึ่งสำหรับเพื่อการจำนำที่ดิน ก็จำต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ที่มีความจำนงจะจำนองที่ดิน มาเพื่อใช้เพื่อสำหรับในการเดินเรื่องด้วยเช่นเดียวกัน

4. สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีธนาคารย้อนไป 6 เดือนในกรณีที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ของค่าจ้างรายเดือนที่เข้าออกบัญชีแน่ๆ ในการจำนองบ้านหลักฐานทางการเงินที่ต้องใช้ อาทิเช่น ใบรับรองเงินเดือน, สลิปค่าตอบแทนรายเดือนย้อนหลัง 6 เดือน, สมุดบัญชี

กลับสู่หน้าหลัก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *